Promocja własnej działalności artystycznej oraz wygodna, szybka sprzedaż rękodzieła, wyrobów sztuki ludowej. Wystawy artystów, połączone z handlem dziełami sztuki.

Sprzedaż dzieł sztuki. Handel sztuką.

artstreet internetowy portal sprzedaży dzieł artystów plastyków

Wystawy dzieł artystów plastyków.